Velkommen til Udlejerforeningen Esbjerg

Udlejerforeningen Esbjerg blev stiftet i Esbjerg i 1898 og har i dag over 100 medlemmer.
Vores formål er at varetage medlemmernes interesser og få indflydelse på forhold af betydning for udlejere. Vi varetager udlejernes interesser i forhold til offentlige myndigheder, herunder lejelovgivning, skat, forbrugsudgifter m.m. Endvidere varetager vi medlemmernes interesser i forhold til lejere og disses organisationer, og yder hjælp og vejledning med hensyn til lejeforhold samt via kursusvirksomhed at orientere om aktuelle udlejerspørgsmål.
Foreningen indstiller udlejerrepræsentanter til boligret, huslejenævn og andre offentlige udvalg.
Vore medlemmer er såvel store som mindre private udlejere samt parcelhusejere.


Vi er tilsluttet Danske Udlejere (tidl. Jydske Grundejerforeninger) der blev stiftet 1899 og som i dag har 27 tilsluttede medlemsforeninger med ca. 3500 udlejermedlemmer og 1500 parcelhusmedlemmer. Danske Udlejere servicerer Udlejerforeningen Esbjergs medlemmer på en lang række områder, herunder udgivelse af grundejerblad, kursusvirksomhed, erfagrupper, lejeretslige spørgsmål,
lejelovgivning.